Ieder Op Eigen Wijze....................Kinder/jongerencoaching

 

"We kunnen niet van alle kinderen sterren maken

maar we kunnen ze wel Ieder Op Eigen Wijze laten stralen".

 

.......Maar als dat stralen nu niet vanzelf gaat en u, ondanks al uw liefde en inzet, uw kind niet kunt helpen?

Heeft uw kind bijv. last van:

* moeilijk in slaap komen/slecht slapen

* weinig zelfvertrouwen

* negatief zelfbeeld

* faalangst

* concentratieproblemen

* moeite met omgaan met emoties

* leer/schoolproblemen

* lichamelijke klachten zonder medische oorzaak

* verandering van gezinssituatie

* pesten of gepest worden

* boosheid/agressie

* ..............................................(mocht het 'probleem'/levensles hier niet tussen staan, dan kunt u natuurlijk ook contact met mij opnemen)

.........dan is kindercoaching een vorm van kortdurende hulpverlening. Het is geen therapie en er wordt geen diagnose gesteld.

 

Ik coach kinderen/jongeren t/m 18 jaar en hun ouders. D.m.v. gesprekken, spel en creativiteit werk ik met uw kind aan de hulpvraag. Tijdens deze 'reis' leren kinderen/jongeren hun eigen kracht ontdekken en komen hierdoor steviger in hun schoenen te staan en kunnen weer stralen zoals het bij hen past. Bij kinderen jonger dan 8 jaar help ik graag de ouders.

Kan ik u of uw kind helpen?

Heeft u een vraag?

Neem dan gerust contact met mij op.

Bij het coachen maak ik  o.a. gebruik van de spellen:

Coachee!spel is een spel waar kinderen door verschillende werkvormen hun talenten leren ontdekken en zo naar hun doel kunnen toewerken en het antwoord op hun hulpvraag vinden(ontwikkeld door Jeannette Bakker).

Aangenaam kennismaken bestaat uit inspirerende vraag-en opdrachtkaarten die ik kan gebruiken bij het coachinggesprek met ouders. Het zet ouders aan tot nadenken over zichzelf, de situatie of het probleem en de relatie tot het kind en dit kan nieuwe inzichten en ontdekkingen tot stand brengen( ontwikkeld door Jeannette Bakker).

 

Schatgravers is een kaartspel dat je op dynamische wijze verbindt met je zelf en de ander. Je ontdekt je eigen en/of andermans kwaliteiten op speelse wijze(ontwikkeld door Greetje Welten en Matty van de Rijzen).

Groeikaarten grbruiken we om te oefenen in het denken met een groeimindset. Het is een kaartenset met prikkelende vragen om je mindset onder de loep te nemen(ontwikkeld door Platform Mindset).